Schade hospitalisatie

  • DD slash MM slash YYYY
  • Dit e-mailadres wordt gebruikt voor correspondentie
  • Drop files here or
    Max. file size: 20 MB.
    • Wij herinneren u eraan dat Argenta uw persoonsgegevens verwerkt, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, om uw financiële gezondheid te verzekeren. Door dit formulier in te (laten) vullen, geeft u uw expliciete toestemming aan Argenta Assuranties nv als verwerkingsverantwoordelijke om uw medische persoonsgegevens te verwerken met het oog op het beheren van uw verzekering. Als u gegevens van derden heeft opgegeven, geldt deze toestemming ook in naam van de derden die u wettig kan vertegenwoordigen. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen, waaronder het recht om uw toestemming in te trekken, en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, vindt u in onze Privacyverklaring, die beschikbaar is op onze website en via uw kantoor.

    Cookie Settings